úplne prvá verzia s tesla KD607/617

úplne prvá verzia s tesla KD607/617