posledná verzia s TO264-bez polovodičov

posledná verzia s TO264-bez polovodičov