Obvod AD9850 [8] je založený na princípe priamej digitálnej syntézy. Princíp priamej digitálnej syntézy  je založený na vytváraní harmonického priebehu pomocou číslicovo riadeného oscilátora. Vstupom tohto oscilátora je register ktorý obsahuje informáciu  o požadovanej frekvencii na výstupe oscilátora. Výsledný tvar priebehu je definovaný v integrovaných tabuľkách syntetizátora. Výstup z oscilátora je privedený na číslicovo analógový prevodník ktorý má na výstupe rekonštrukčný filter ktorý potlačuje nežiaduce produkty prevodu. Rekonštrukčný filter je najčastejšie typu dolná priepust a je ladený na frekvenciu blízku maximálnej frekvencie generátora a to z dôvodu potlačenia vyšších harmonických zložiek.

Výhody AD9850

·         Integrovaný vysokorýchlostný 10bitový D/A prevodník

·         Odstup nosnej frekvencie od prvej harmonickej zložky >50dB @  40MHz

·         40 bitové riadiace slovo

·         Možnosť sériovej alebo paralelnej komunikácie

·         3,3 - 5V nesymetrické napájanie

·         Spotreba 380mW @ 125MHz (5V)

·         Krok ladenia frekvencie 0,0291Hz pre 125MHz oscilátor

 

    Na nastavenie výstupnej frekvencie sa využíva 32bitov zo 40bitového slova. Nultý bit je označovaný ako LSB teda bit s najnižšou váhou a najvyšší bit 31 je MSB – bit s najvyššou váhou. Bit 32 a 33 sú kontrolné bity ktoré v tomto obvode nie sú využité. Bit 34 je bit na programové vypnutie obvodu a posledných 5 bitov je na nastavenie výstupnej fázy frekvencie ktoré sú v našom prípade nevyužité a nastavené všetky na log.0.

 

 

Obvod je na mikrokontrolér je pripojený pomocou troch spojov W_CLK , DATA , FQ_UD. Programovanie obvodu v sériovom móde prebieha synchrónne. Na vstupe W_CLK obvodu AD9850 sa na začiatku komunikácie objavia hodinové impulzy ktoré udávajú kedy má byť jednotlivý bit nahraný do vnútorného registra. Na každej nábežnej hrane hodinového impulzu sa cez DATA pošle postupne bit po bite celé 40bitové slovo. Po ukončení prenosu, teda po poslaní všetkých 40bitov je tento koniec potvrdený impulzom FQ_UD čo znamená aktualizovanie frekvencie. Tým je komunikácia ukončená a na výstupe obvodu je nastavená príslušná frekvencia.

Celý obvod DDS bol kúpený ako modul obsahujúci všetko potrebné pre svoju činnosť bez nutnosti externých súčiastok vrátane rekonštrukčného filtra. Pre funkčnosť modulu je potrebné priviesť napájacie napätie v rozsahu 3,3-5V a pripojiť sériovú alebo paralelnú komunikáciu .