Navrhol som si ho na prepínanie 4 audio stereo vstupov . Kombinuje 4 vstupy , dva ovládané výstupy (OUT1, OUT2, sluchadla) a signál ide buď priamo zo vstupu na výstup - v prípade silného zdroja signálu  , alebo sa do cesty pripojí predzosilnovač DISPRE 2V3 (v mojom prípade). Celé je to ovládané ôsmimi tlačidlami IN1,IN2,IN3,IN4, DISPRE ON/OFF , OUT1, OUT2 , main ON/OFF , Ovláda to MCU od TI MSP430F1232 v SOIC prevedení . Po vypnutí prístroja si pamätá posledné nastavenia , v prípade vytiahnutia z elektriky už nie (nemá zálohu). IN1 je negovaný a ide priamo na výstup OUT1, takže nie je nutné zapínať prístroj pokial chcem využiť túto kombináciu. Pokial je OUT2 vypnutý,  signál z výstupu ide taktiež na výstup sluchadiel , zapnutím OUT2 sa tento sluchadlový výstup deaktivuje.Prepínanie vstupov medzi sebou  som oneskoril  o 1 sekundu. Zvolený režim je indikovaný žltou LED . Vypnutý vstup je uzemnený cez rezistor . Všetky vstupy sú ošetrené VF filtrom (dolnou priepustou) kôli možnému VF rušeniu. Ako relátka sú použité kvalitné Matsushita DS2E-M-DC5V zo strieborno/paládiovými kontaktmi. Po zapnutí DISPRE sa pripojí do obvodu (vstup a výstup) a zapne sa napájací zdroj pre dispre, takže ked chcem použíť len prepínač vstupov, nemusí byť dispre vôbec zapnuté . O toto som sa postaral pri návrhu zdroja pre dispre ktorý obsahuje na primárnej strane transformátora relé.

 

 

 

prepinac-negativ.pdf (30153)
prepinac-osadzovacka.pdf (35261)
prepinac-pozitiv.pdf (24699)